Fem nya sjuksköterskor på väg

Grattis till våra fem sjuksköterskestudenter som blev klara med sin univeritetsutbildning i somras och häromdagen fick det glädjande beskedet att de alla klarat det nationella provet.! Fortfarande kvarstår en lång administrativ process. Med provresultatet, slutbetygen från universitet och tjänstgöringsintyg från en praktikperiod skall de nu göra en formell ansökan om legitimation. Sedan har Gambia fem nya sjuksköterskor! Grattis till Gambia, också! Och varmt tack till generösa finansiärer!