”Not a single penny of yours is going to be wasted”

 

…lovar Ya Fatou Secka sina finansiärer i ett rörande tackbrev.

”I will make sure to burn the midnight oil and make you proud of me”.

Ya Fatou läser development studies och är den första nya student för läsåret 2018/2019 som vi har kunnat ge det glada beskedet om att hon kommer att få sina studier finansierade.