Utbildning men var finns kurslitteraturen?

”I have issues with study materials as I don’t have a laptop to store my lecture notes to read and getting text books is costly so I am forced to ask my mates to lend me their textbooks in order to read”. Alla våra studenter vittnar om samma problem: dålig tillgång till böcker, kö till de få som finns på universitets bibliotek (där man inte får låna hem), bristande tillgång till mobil utrustning och för den som har lyckan att äga en lap.top – brist på internet och elektrictet.

Nu har studenterna lämnat in sina mitterminsrapporter till oss och får en fickpeng utbetald som hjälper dem en liten, liten smula….