My heart bleeds out of love because my life transformed through you. It is without a doubt that you have instilled a lot of confidence, fearlessness in my life

Många av våra studenter vittnar om att vetskapen om att någon tror och hoppas på dem är minst lika viktig som den ekonomiska hjälpen. Orden ovan är ur brev från Adama S Jaw till Karin och Ola Steinberg vars generositet gör att Adama kommer att ta sin juristexamen nästa år.