I am very greatful for you everlasting efforts

skriver Awa Darboe, som läser till sjuksköterska efter att hon och de andra 30 studenterna just fått besked om att terminsavgiften är betald  och det är dags att skriva in sig för vårterminen. Awa berättar om höstens studier: 2017 is one of the best years for me in the university.In July 2017,i was able to do my long awaiting community research which I finally did in a village called Farafenni in upper Badibou.I have also improve in term of my grades all thanks to you A for A