Inte självklart att få gå i skolan

Så här kan man resonera kring skolgången i de barnrika gambiska familjerna:

 I was born in a family where attending formal education was selective (first two born not in school, second two in and it continued that way). I was lucky to be among those selected to acquire formal education!

Det är vår student Sainey Loom som skriver. Han har just tagit sin examen i Development studies och har kunskap och engagemang som är ovärderliga för Gambia. Bertil Strömbergs stiftelse har givit Sainey möjligheten till utbildning genom A for A.