Det senaste om våra studenter

Uppdatering befintliga studenter

A for A har snart genomlevt sitt första verksamhetsår och vi vill ge en uppdatering till alla våra sponsorer och vänner om hur det går och vad som är på gång, samt dela med oss av några bilder och minnen från vår resa till Gambia i januari. Vi har detta vårt första läsår 37 studenter som får sina universitetsstudier bekostade av A for A. Alla har skickat oss sina terminsrapporter för höstterminen och klarat sina vinterexamina, även om dessa blev kraftigt försenade eftersom universitetet hölls stängt under nästan två månader i vintras i samband med det dramatiska maktskiftet i Gambia.

Vi mycket glada att vi har kunnat leverera vårt huvudmål, nämligen att alla våra studenter ska kunna studera, trots att det första året har varit fullt av praktiska problem och administrativa utmaningar.

Tre av studenter har tagit sin examen redan nu, tidigt under våren, vilket deras sponsorer har fått besked om. Vi räknar med att ni alla övriga sponsorer fortsätter att stödja era studenter. Om någon av er måste kliva av så ber vi er att meddela oss snarast. Vi hoppas dock att så inte är fallet, då vi inte vet om vi kan hitta någon ersättare.

 

Uppdatering nya studenter

Vi har nu ca 15 nya studenter som har sökt om stipendium med start hösten 2017. Eftersom första årskullen har varit så lyckad vill vi gärna utöka verksamheten så mycket vi mäktar med, även om vi känner att vi bör sätta en gräns vid omkring 50 samtidiga studenter för att vara säkra på att orka med.

Ni är alla varmt välkomna att sprida ordet om A for A bland era vänner och bekanta så att vi hittar sponsorer till alla nya studenter.