Senaste blogginläggen

SOS barnbyar

SOS barnbyar

är numera Fatou Binto Sallahs arbetsplats. Vid intervjuerna av studenter som söker hjälp hos AforA är det slående hur deras önskan att hjälpa både familj och samhälle bidrar till deras vilja att studera. Hon bor med sina föräldrar och syskon och skriver: I will always remain grateful to A for A for being my sponsor throughout my Bachelors degree in Development Studies. Today I am employed and responsible for providing for i and my family because of the scholarship I was offered with from A for A. Thank you to all my sponsors !.

Inte bara finansiärer

Inte bara finansiärer

Emmanuel Lawal har under hela sin utbildning haft kontakt med sina finansiärer Henrik och Hanna Dahlstrand och även träffat dem vid deras besök i Gambia. Många av våra finansiärer har valt att hjälpa studenter inom sitt eget ”skrå” och på så sätt även kunna fungera som mentorer. Emmanuel är numera läkare, liksom Hanna och Henrik.