Styrelsen för Academy for Academics 2019

Anders Milton, ordförande.

Läkare med lång erfarenhet av styrelsearbete i både ideella och kommersiella sammanhang, lett psykiatriutredningen och varit ordförande för läkarförbundet. Är sen tidigare styrelseledamot i en stiftelse som verkar i Kenya och har därigenom kunskap om Afrikanska förhållanden.

 

Hanna Dahlstrand

Läkare och forskare inom cancersjukdomar. Erfarenhet av styrelsearbete från andra ideella föreningar. Är fadder åt en blivande läkare i Gambia tillsammans med sin man.

 

Helena Conning

Kommunikationsstrateg som främst arbetat med kommunikation och utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvården. Driver eget bolag och är aktiv i patientrörelsen i Sverige.

 

Margareta Danelius


Läkare med flerårig erfarenhet i ledande position. Har i 20 år varit fadder i Gambia via Kololi sponsorship. Har gjort upprepade resor dit för att utvärdera effekten av de pengar som skänks och har gedigen kunskap om landet. Initiativtagare till Academy for Academics.

.

David Östby, kassör

 

 

 

 

Ekonom med lång erfarenhet av utveckling av företag i framför allt Östeuropa. Driver nu egen konsultfirma med inriktning på besparingar och effektivisering. Har suttit i ett tiotal styrelser i såväl företag som föreningar och organisationer.