Författare: Margareta Danelius

Det är bråttom

Det är bråttom

I think there is urgent need to prepare future responsible holders in this country for sustainable development and poverty reduction skrev Amadou Sowe i sin ansökan om hjälp från AforA. Nu har han tagit sin examen i stadsvetenskap och bidrar till utbildning i landet i sitt arbete som lärare. Som så många andra av studenterna drömmer han om att fortsätta till högre utbildning. Det gambiska universitets utbud för studier på mastersnivå är ännu begränsat.

SOS barnbyar

SOS barnbyar

är numera Fatou Binto Sallahs arbetsplats. Vid intervjuerna av studenter som söker hjälp hos AforA är det slående hur deras önskan att hjälpa både familj och samhälle bidrar till deras vilja att studera. Hon bor med sina föräldrar och syskon och skriver: I will always remain grateful to A for A for being my sponsor throughout my Bachelors degree in Development Studies. Today I am employed and responsible for providing for i and my family because of the scholarship I was offered with from A for A. Thank you to all my sponsors !.