Senaste blogginläggen

Drömmen om bättre arbetsvillkor

Drömmen om bättre arbetsvillkor

Since my area of studies is HR therefore my contribution will be base on fair hiring of people who best fit the job, has the requirements and the qualification, skriver Fatioumata Darboe. By doing so especially in the public sector this will contribute to national development as you will get the right people in place to perform well.

Drömmen om att hjälpa

Drömmen om att hjälpa

As a future legal practitioner, my sole intention will be to assist the under privileged either by giving them the necessary legal advice or to defend their rights in court if needed, skriver Abdoullie Sallah som läser juridik till oss. Att få hjälpa av någon eller några som tror på en, väcker önskan  att få ge tillbaka. Detta är ett återkommande tema när våra studenter varje termin svarar oss på frågan om sina framtidplaner i den mitterminsenkät som är en del av uppföljningen av våra stipendiater.